U bent hier: Producten en diensten > Brandstoffen

Brandstoffen

Benzine

Er zijn twee soorten benzine: Eurosuper (ongelode benzine, 95 octaan) en Superplus (ongelode benzine, 98 octaan). Texaco voegt aan zijn benzine standaard een pakket toe van een aantal kwalitatief hoogstaande additieven. Dit pakket reinigt de motor en zorgt zo voor:

  • Een optimale verbranding, en betere prestaties van de motor
  • Lagere emissies of uitstootgassen
  • Bescherming van de motor tegen corrosie of roest

Deze additieven, die Texaco toevoegt aan de benzine, worden meestal niet toegevoegd aan de zogenaamde 'witte pompen'.

XL

Texaco biedt met de premium brandstoffen Euro XL en Diesel XL een brandstof die nog schoner, zuiniger en krachtiger is dan de reguliere brandstoffen. Uw wagen voelt het verschil! Kijk hier voor meer informatie.

Diesel

Diesel is, net als benzine, een mengsel van koolwaterstoffen, afkomstig van diverse raffinageprocessen. Deze koolwaterstoffen zijn zwaarder dan die in benzine; ze hebben een kooktraject tussen 180 en 370°C. Voor diesel geldt in België een maximaal zwavelgehalte van 50 mg/kg. Ook aan de Texaco diesel worden standaard een aantal hoogkwalitatieve additieven toegevoegd. Deze zorgen voor een schonere motor, betere prestaties, lagere emissies, minder slijtage van de brandstofpomp, bescherming tegen corrosie of roest, en ze gaan schuimvorming bij het tanken tegen.

LPG

LPG staat voor Liquified Petroleum Gas (vloeibaar gemaakt gas of autogas): een mengsel van propaan en butaan. Deze twee gassen worden bekomen bij de ontginning of de raffinage van ruwe olie. De verhouding propaan / butaan verschilt naargelang het seizoen. Zo heeft men meer propaan in de winter - omwille van de betere starteigenschappen ervan - en meer butaan in de zomer.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen. De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

Percentages biobrandstoffen

Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.

Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.